Trang chủ / Tin tức
Thứ bảy, ngày 27.06.2015
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

Ngày 27/6/2015, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Thương mại, Đầu tư và Phát triển công nghệ Quốc tế (IDT International) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

tủ bếp gỗ xoan đào tủ bếp gỗ sồi nga bao ho lao dong bảo hộ lao động bao ho lao dong bảo hộ lao động in hóa đơn thoi trang cong so trung cấp y trung cấp dược đầm công sở dam cong so chân váy công sở váy đầm công sở nhan cuoi nhẫn cưới bảo hộ lao động bao ho lao dong


 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Đại hội đã thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát về hoạt động của công ty năm 2014 và chiến lược phát triển công ty đến năm 2020 đồng thời thông qua phương án chia cổ tức 2014 cho cổ đông.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Phạm Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc IDT trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và đề ra kế hoạch phát triển doanh nghiệp năm 2015.


Ông Phạm Thanh Hải (ngoài cùng bên trái) điều hành Đại hội

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và Việt Nam đang hồi phục chậm và không đồng đều, IDT đã có những bước tiến đặc biệt trong việc nâng cao chất lượng các dự án đã đầu tư, mở rộng đầu tư mới vào các doanh nghiệp, dự án có hiệu quả trong nhiều lĩnh vực. Cụ thể, trong năm 2014, IDT tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: Tiếp tục triển khai dự án Học làm giàu; Triển khai dự án Money Rain và đã hoàn thành việc tách dự án thành pháp nhân độc lập (Công ty M.O.V.E Việt Nam);  Triển khai mảng thương mại bao gồm kinh doanh hạt mắc ca cao cấp nhập khẩu từ Úc; Xây dựng xưởng sản xuất và chế biến mắc ca; Xây dựng Công ty CP Đầu tư và Phát triển Macadamia Quốc tế (IDMA) trên cơ sở dự án Macca; Giám sát và hỗ trợ các công ty con và công ty liên kết có sự đầu tư của IDT như Reenco Hòa Bình, New Peaks, Macadamia Điện Biên, Intergreen, ĐH Thành Tây.v.v.; Thoái vốn tại công ty Reenco Hòa Bình; Hoàn thành việc huy động vốn đầu tư vào IDT (theo quyết định của ĐHCĐ 2013 về việc tăng vốn điều lệ).

Đại hội đã thông qua kế hoạch năm 2015 và chiến lược phát triển giai đoạn 2015 – 2020 của IDT. Trong năm 2015, IDT sẽ tập trung vào các lĩnh vực: Kinh doạnh sản phẩm từ hạt mắc ca; Tìm kiếm them các sản phẩm có tiềm năng thị trường cao để phát triển mảng thương mại; Tổ chức triển khai các hoạt động tư vấn và xúc tiền đầu tư có thu phí; Cơ cấu lại danh mục đầu tư, bán các dự án có tiềm năng thấp để thu hồi vốn; Thúc đẩy phát triển và tham gia quá trình đại chúng hóa các công ty IDMA, Intergreen, New Peaks, IDVA, VITC, OCEWA.


Các cổ đông biểu quyết thông qua kế hoạch hành động năm 2015 và chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2015- 2020

Chiến lược 2015 – 2020 do đội ngũ nhân sự chủ chốt kết hợp với liên danh trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội và công ty Apex xây dựng được trình bày cụ thể trong Đại hội đồng cổ đông năm nay. Các nét trọng yếu của chiến lược này như sau: IDT đặt mục tiêu trở thành một tổ chức hạt nhân đầu tư xây dựng hệ sinh thái phát triển dựa trên việc kết nối sức mạnh tri thức cộng đồng; Tầm nhìn của IDT đến năm 2020 xây dựng thành công liên minh kinh tế toàn cầu trên nền tảng kết nối và phát huy các nguồn lực trong hệ sinh thái. IDT thu hút các nguồn lực và cơ hội dựa vào triết lý kinh doanhlấy con người làm gốc, khai phá tiềm năng con người và kinh doanh phụng sự xã hội. IDT thực hiện việc kết nối và lắp ghép các nguồn lực thông qua chiến lược “Hút – Lọc – Đẩy- Phóng” để tạo sự bùng nổ giá trị, mang lại lợi ích tối đa và bền vững cho công ty và các đối tác liên quan. Chiến lươc sẽ tiếp tục được hoàn thiện và bắt đầu triển khai từ năm 2015.

Đại hội cũng được lắng nghe giới thiệu mang tính khái quát của hai công ty do IDT đầu tư – IDMA. IDMA xác định, tập trung vào những yếu tố then chốt như: giống, trồng, thu hoạch, sơ chế, tinh chế, thị trường, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm và hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất cho người trồng. IDMA đã đầu tư vào các doanh nghiệp tại Điện Biên, Sơn La và Tây Nguyên. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đang xây dựng thêm các mô hình trồng mẫu ở các vùng nguyên liệu, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trồng mắc ca hiệu quả cho nông dân thông qua các chương trình hội thảo, đào tạo đầu bờ nhằm lan rộng thêm các vùng trồng mắc ca có chất lượng. Dự kiến IDMA sẽ trở thành công ty đại chúng với vốn điều lệ  300 tỷ VND và giá trị thị trường đạt 600 tỷ VND trong năm 2015.