Trang chủ / Sự kiện
Đại hội cổ đông thường niên IDT 2015

Nhằm đánh giá các kết quả hoạt động đã triển khai theo chiến lược phát triển của Công ty năm 2014 và đề ra định hướng chiến lược cho các năm tiếp theo, Công ty IDT tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2015.

-    Thời gian: 13h30 - 17h 45, ngày 27/06/2015
-    Địa điểm: Hội trường lớn Công ty IDT, tầng 20, Toà nhà CharmVit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội.
-    Nội dung:
1.    Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014
2.    Báo cáo tài chính năm 2014 (đã được kiểm toán), phương án chia cổ tức năm 2014
3.    Kế hoạch kinh doanh năm 2015 và định hướng chiến lược đến năm 2016
4.    Giới thiệu các dự án IDT đang triển khai
5.     Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ công thường niên năm 2015
6.    Tham dự tiệc tối

IDT International là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực : Đào tạo, Tư vấn, Đầu tư và xúc tiến đầu tư. Bằng uy tín và kinh nghiệm của mình, năm 2014, IDT đã có những bước tiến đặc biệt trong việc nâng cao chất lượng các dự án đã đầu tư, mở rộng đầu tư mới vào các doanh nghiệp, dự án có hiệu quả cao ở rất nhiều lĩnh vực như: Nông nghiệp và nông sản; Ứng dụng công nghệ thông tin; Tư vấn, đào tạo và xúc tiến đầu tư; Bất động sản; Y tế.v.v.BÁO CHÍ
nói về chúng tôi
(NB&CL) – Thời gian vừa qua, mắc ca nổi lên như một cái tên “mới và sốt” trên hàng loạt các trang báo, diễn đàn và các kênh truyền hình. Bên cạnh các thông tin mắc ca có thể trở thành cây trồng cho hiệu quả cao cũng còn rất nhiều thông tin hoài nghi về hiệu quả của loại cây này. Đặc biệt khi Bộ NN& PTNT đề xuất chỉ trồng 10.000ha cho ... xem thêm