BÁO CHÍ
nói về chúng tôi
(congluan.vn) - “Vai trò của báo chí, truyền thông trong định hướng phát triển tư duy làm giàu cho thanh niên Việt Nam”. Đó là chủ đề của Hội thảo khoa học vừa diễn ra sáng 3/10/2014 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. xem thêm