Diễn đàn Phát triển cây mắc ca - Cơ hội hợp tác và làm giàu tại TP Hồ Chí Minh

Nối tiếp sau Hội thảo khoa học “Phát triển cây macadamia vì mục tiêu làm giàu của nông dân Tây Bắc và Tây Nguyên” vừa được tổ chức tại Hà Nội ngày 8/7/2014, Viện nghiên cứu và phát triển công nghệ nông lâm nghiệp Thành Tây và Công ty CP Thương mại, Đầu tư và Phát triển Công nghệ Quốc tế (IDT) tiếp tục tổ chức thành công Diễn đàn Phát triển cây mắc ca - cơ hội hợp tác và làm giàu tại TP Hồ Chí Minh.

BÁO CHÍ
nói về chúng tôi
(Nông nghiệp Việt Nam) Với 100.000 ha mắc ca có thể giúp 200.000 hộ nông dân giàu có nhờ loại cây này. Loại cây này còn có thể thay đổi tỷ trọng GDP cũng như rút ngắn chênh lệch thu nhập và mức sống xem thêm