IDT international tổ chức hội thảo phát triển cây macadamia

Hội thảo do Viện nghiên cứu và phát triển công nghệ nông lâm nghiệp Thành Tây và Công ty CP Thương mại, Đầu tư và Phát triển Công nghệ Quốc tế (IDT) phối hợp tổ chức. Tham dự hội thảo này có đại diện của các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương và hơn 100 các doanh nghiệp, nhà đầu tư đang đầu tư vào trồng, chế biến macadamia tại Việt Nam.

BÁO CHÍ
nói về chúng tôi
(Dân trí) - Mắc ca là loại cây cho quả khô quý hiếm. Một cây mắc ca có thể cho tới 70 kg quả và với giá hiện nay khoảng 15 USD/kg nhân thì Việt Nam chỉ cần 10 năm để phát triển 100.000 ha và có thể đạt được kim ngạch xuất khẩu khoảng 2 tỷ USD/năm. xem thêm