BÁO CHÍ
nói về chúng tôi
Ngày 24/1/2015, festival mắc ca sẽ lần đầu được tổ chức tại Việt Nam, do Ban chỉ đạo Tây Bắc, Viện nghiên cứu và phát triển công nghệ nông lâm nghiệp Thành Tây và Công ty IDT tổ chức. Đây là sự kiện để các cơ quan quản lý, các nhà khoa học, các doanh nghiệp và nhà đầu tư cũng như cộng đồng cùng bàn thảo những hướng đi chiến lược cho việc phát ... xem thêm